Overslaan naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Artikel: De vijf niveaus van genezing door Dr Dietrich Klinghardt, M.D., PH.D. (verkorte versie)

Die fünf Ebenen des Heilens von Dr. med. Dietrich Klinghardt, M.D., PH.D. (gekürzte Fassung)

De vijf niveaus van genezing door Dr Dietrich Klinghardt, M.D., PH.D. (verkorte versie)

Ik heb dit systematische helingsmodel in de jaren 1980 ontwikkeld en sindsdien aan praktiserende artsen over de hele wereld geleerd. Veel artsen en genezers zijn in staat geweest om hun eigen werk beter te begrijpen en hun patiënten betere behandelingsopties aan te bieden. Er wordt veel lippendienst bewezen aan energetische en psychologische zorg. Desondanks zijn er maar heel weinig artsen die praktische oplossingen aanbieden als een natuurlijk en vast onderdeel van hun begeleiding of behandeling. Onze patiënten hebben zorg nodig op alle niveaus van ons wezen. Het werkt. Mensen kunnen echt van hun chronische ziekten genezen. Maar daarvoor moeten ze hun bewustzijn van de aard van het bestaan in deze wereld fundamenteel veranderen.

We bestaan in verschillende dimensies - tegelijkertijd. Het fysieke lichaam bestaat binnen een sfeer van onzichtbare etherische lichamen die hun eigen anatomie en fysiologie hebben. Er is een vitale en diepgaande verbinding tussen de verschillende niveaus. Wanneer we sterven, blijft het fysieke lichaam achter - het wordt afgedankt. Het lijkt alsof er na de dood een proces is waarin het emotionele lichaam (tweede niveau) en later ook het mentale lichaam worden afgedankt. Het vierde en vijfde lichaam overleven. Alle vroege culturen kenden dit systeem en beschreven het op verschillende manieren. Het genezingssysteem is ontstaan uit de vertaling van de Yoga Sutra's van Patanjali (waarvan wordt aangenomen dat ze meer dan 10 eeuwen geleden zijn vertaald)..000 jaar oud).

Niveau 1

Het laagste of dichtste niveau is het fysieke lichaam. Het staat niet onderaan omdat het het minst waardevol is. In plaats daarvan is het fysieke lichaam het fundament waarop al het andere rust. Het is de verbinding met de aarde en de bronnen van fysieke energie. Het fysieke lichaam is identiek aan wat we zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Het eindigt bij de huid.

Niveau 2

Hettweede niveau is het energielichaam of "elektrisch lichaam". Het is niet alleen de som van alle elektrische en magnetische gebeurtenissen die worden veroorzaakt door de neuronale activiteit van het zenuwstelsel. De meeste somatische en autonome zenuwen in het lichaam bewegen in de lengterichting van het lichaam en de zenuwspanning plant zich voort als een elektrisch veld langs deze zenuwen. De velden die door deze krachten worden veroorzaakt, verplaatsen zich loodrecht op deze asin de ruimte. Elke cel zendt biofotonen uit: sterk coherent, gepolariseerd en "samengeperst" licht. Het biofotonenveld rond ons lichaam dat door de lichtemissie wordt gegenereerd, reguleert de meeste metabolische enzymen in de cellen. Het reguleert neurale transmissies, neurotransmitteractivering, ontgifting en vele andere lichaamsfuncties.

Niveau 3:

Het volgende hogere lichaam, dat ik ook wel het "mentale lichaam"of "mentale veld" noem, strekt zich theoretisch uit tot oneindige vierkanten (en de twee hogere niveaus gaan nog verder). Alleen wiskundigen zijn in staat om de omvang van de hogere niveaus te bevatten. De Overtuigingen, meningen en gedachten vormen en organiseren dit niveau. Er is een individueel en een gedeeld veld (gedeelde werkelijkheid). Rupert Sheldrake heeft dit niveau de naam "morfisch veld" gegeven. We zijn allemaal omgeven door ons eigen mentale veld, dat op zijn beurt weer gerelateerd is aan het veld van onze menselijke soort. Wanneer we een gediagnosticeerde ziekte hebben, gedraagt de diagnose zich als een vloek: we beginnen te denken, te handelen en te voelen alsof we een van de mensen zijn die aan deze ziekte hebben geleden, wiens families en geliefden op een bepaalde manier hebben geleden, alsof wij degenen zijn die zijn gestorven. In de geneeskunde staat dit bekend als het "nocebo" effect. Het is uiterst belangrijk om een zieke patiënt te scheiden van het algemene mentale veld van zijn/haar ziekte. Het mentale veld kan je ziek maken, maar het kan je ook beter maken.

Niveau 4:

Het vierde niveau is een niveau boven geest en spraak. Het is het thuis van bijna-doodervaringen, vorige levens, archetypes, spirituele obsessies, extatische toestanden, karma en de expressie van onopgeloste transgenerationele familieproblemen (= vaak de echte oorzaak van genetische ziekten).

Het hoogste niveau waarop een uitwisseling tussen arts en patiënt kan plaatsvinden is het vierde niveau. Ik noem dit niveau het "droomlichaam of intuïtief lichaam".

Niveau 5

Het vijfde niveau is het niveau van zelfgenezing. Ik noem dit niveau het "geest-lichaam". De enige relatie die hier bestaat is de relatie tussen het individu en God. Het vijfde niveau is het deel van God dat ons doordringt. Een dokter, psycholoog of goeroe die beweert te kunnen helpen op het vijfde niveau is arrogant, misleidend, gevaarlijk en gewoon verkeerd. Iedereen die dit niveau werkelijk heeft ervaren, toont een houding van diep respect en begrijpt dat dit niet in woorden kan worden uitgelegd.

Genezing:

Er zijn dalende invloeden (trauma's van problemen op een hoger niveau veroorzaken problemen in de lagere niveaus) en stijgende invloeden (het omgekeerde). Helende impulsen van de therapeut op een hoger niveau kunnen naar beneden doordringen, maar niet andersom. Vitamine C (niveau 1) kan een posttraumatisch stresssyndroom (niveau 3) niet veranderen.

Als de arts geen instrumenten heeft voor de hogere niveaus, zal hij bij veel patiënten geen succes hebben. Elk niveau kan blokkades hebben die verhinderen dat de helende impulsen van het hogere niveau het fysieke lichaam bereiken.
Elk fenomeen dat we in het fysieke domein waarnemen, lijkt zich ook tegelijkertijd op de andere 4 niveaus voor te doen. In feite is het fysieke lichaam als een soort scherm dat de gebeurtenissen van de hogere niveaus zichtbaar en begrijpelijk maakt.

Je kunt echter ook problemen hebben op de hogere niveaus die nog niet zijn doorgedrongen tot de lagere niveaus. Dit is bekend in de acupunctuur, waar verstoringen op het tweede niveau door de behandelaar worden ontdekt voordat de symptomen verschijnen. Vroeger moest genezing plaatsvinden op het niveau waar de ziekte ontstond of op een van de niveaus daarboven.

De artsen van de Chinese geneeskunde werden alleen betaald als het fysieke lichaam van de patiënt gezond bleef. Ze moesten de stoornis op het tweede niveau ontdekken en corrigeren voordat het het eerste niveau kon bereiken!

Een goede genezing vereist gelijktijdig werk op alle 5 niveaus.

Een voorbeeld (gebaseerd op een waargebeurd geval uit mijn praktijk):

De eerste niveauHet eerste niveau, het fysieke lichaam, is het thuis van de orthomoleculaire en conventionele geneeskunde. Laten we zeggen dat een jonge patiënt de klinische diagnose "anorexia ner- vosa" (=anorexia nervosa) heeft. We weten dat ongeveer 85% van deze patiënten een klinisch zinktekort heeft. Daarom zou de eigenlijke diagnose op het eerste niveau "zinktekort" zijn. Als ze haar hele leven zinksupplementenzal ze waarschijnlijk redelijk gezond blijven.

Maar als we kijken naar het volgende niveau, het tweede niveauhet energielichaam, kunnen we ontdekken dat ze lijdt aan een verborgen malabsorptiesyndroom (verstoorde opname van voedingsstoffen, een spijsverteringsstoornis) veroorzaakt door overactiviteit van de sympathische plexus coeliakie (wat leidt tot samentrekking van de absorberende lymfevaten en bloedvaten in de darmen). Deze aandoening reageert goed op acupunctuur of neuraaltherapie. De patiënt zou weer zink uit voeding gaan opnemen en gezond worden zonder zinksupplementen. Het tweede niveau heeft een organiserend effect op het eerste niveau.

Laten we nu kijken naar het derde niveau, het mentale veldDe jonge vrouw kan een onopgelost conflict hebben met haar vader, die erg dominant was tijdens haar kindertijd - streng, bestraffend, kritisch en misschien gewelddadig. De onverwerkte herinnering in haar limbisch systeem is de oorzaak van de stimulatie van de hypothalamus en het sturen van sympathische stressinformatie naar het centrale ganglion, dat nu in een staat van chronische opwinding verkeert. Het identificeren en oplossen van dit conflict met gerichte methoden zoals toegepaste psycho-kinesiologie (PK), elimineert het probleemcentrum in het limbisch systeem. Het centrale ganglion koelt geleidelijk af en de patiënt begint weer zink op te nemen - en wordt gezond! Het derde niveau heeft een organiserend effect op het tweede niveau en dus ook op het eerste niveau!

Zonder voedselopname (eerste niveau) en zonder een goed functionerend autonoom zenuwstelsel (tweede niveau) zou de patiënt echter geen energie en functionerend geheugen hebben,

Het symptoom is slechts het topje van de ijsberg. De onderliggende oorzaken zijn

  • - emotionele conflicten

  • - toxische stress

  • - en infecties

Het ijsbergmodel

die nodig is om zich het verleden te herinneren en zo op een genezende manier aan het derde niveau te werken. Het is daarom het beste voor de patiënt om op alle niveaus tegelijk te werken - in dit geval bijvoorbeeld door zink te nemen tijdens de eerste behandelingsperiode.

Laten we nu overgaan naar het vierde niveau het droomlichaam of intuïtieve lichaam. Een typische familieopstelling bij een jonge vrouw met anorexia ziet er als volgt uit: Onzichtbaar voor elke buitenstaander, inclusief de kinderen in het gezin, is de vader verstoten door de moeder en subtiel uit het gezin gezet door zijn vrouw. De patiënte daarentegen is loyaal aan de verstoten vader en "gelooft vast" dat als zij verdwijnt, de vader zal blijven. Anorexia is voor de cliënte een manier om te verdwijnen. Het dominante gedrag van de vader was zijn manier om te reageren op de afwijzing van zijn vrouw.

Deze situatie kan worden geheeld, bijvoorbeeld door een familieopstelling waarin het kind tegen de vader zegt: "Lieve papa! Wat er tussen mama en jou is gebeurd, zijn mijn zaken niet. Ik ben maar een kind. Jullie zijn de volwassenen. Ik vertrouw erop dat je de dingen met mama zelf kunt afhandelen! Kijk vriendelijk naar me als ik blijf." En tegen mama: "Lieve mama. Ik ben gewoon je kind. Kijk alsjeblieft vriendelijk naar me als ik bij mijn vader blijf. Hij is de juiste en enige vader voor mij."

Genezing op dit niveau leidt vaak tot het onmiddellijk verdwijnen van de bijbehorende onopgeloste conflicten op het derde niveau en, in dit geval, tot het verdwijnen van de centrale ganglion disfunctie en dus onmiddellijk tot een betere zinkopname.

Hoe zit het met het vijfde niveauhet "geest-lichaam"? Het zou een goed begin zijn als zowel de behandelend arts als de patiënt dankbaar zijn voor de genezing zodra het fysieke probleem is opgelost. Voor de cliënt zou een passende conclusie op het vijfde niveau kunnen zijn om iets "iets "goeds" te doen, te bidden of te mediteren of misschien om bewuster te leven.

Meer lezen

Wochenreport von Dr. Christina Rahm - Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit

Weekverslag van Dr Christina Rahm - Duurzaamheid

De wereld om ons heen is een prachtig en ingewikkeld web van leven dat zich in de loop van miljarden jaren heeft ontwikkeld. Toch is het onze taak als mensen om ervoor te zorgen dat we dit delicate...

Meer informatie
Wochenreport von Dr. Christina Rahm - psychische Störungen
psychische Störungen

Wekelijks rapport door Dr Christina Rahm - psychische stoornissen

Mei is de maand waarin speciale aandacht wordt besteed aan geestelijke gezondheid. Dit geeft ons de gelegenheid om ons bewust te worden van de prevalentie van psychische stoornissen in onze samenl...

Meer informatie