Preskočiť na obsah

Košík

Váš košík je prázdny

Článok: Päť úrovní uzdravenia by Dr. Dietrich Klinghardt, M.D., PH.D. (skrátená verzia)

Die fünf Ebenen des Heilens von Dr. med. Dietrich Klinghardt, M.D., PH.D. (gekürzte Fassung)

Päť úrovní uzdravenia by Dr. Dietrich Klinghardt, M.D., PH.D. (skrátená verzia)

Tento model systematického liečenia som vyvinul v 80. rokoch minulého storočia a odvtedy ho učím praktických lekárov na celom svete. Mnohým lekárom a liečiteľom umožnil lepšie pochopiť vlastnú prácu a ponúknuť pacientom lepšie možnosti liečby. Energetickej a psychologickej starostlivosti sa venovalo veľa pozornosti. Napriek tomu len veľmi málo lekárov ponúka praktické riešenia ako prirodzenú a pravidelnú súčasť svojho poradenstva alebo liečby. Naši pacienti potrebujú starostlivosť na všetkých úrovniach nášho bytia. Funguje to. Ľudia sa naozaj môžu vyliečiť zo svojich chronických ochorení. Na to však potrebujú zásadne zmeniť svoje vedomie podstaty existencie na tomto svete.

Existujeme v rôznych dimenziách - súčasne. Fyzické telo existuje vo sfére neviditeľných éterických tiel, ktoré majú svoju vlastnú anatómiu a fyziológiu. Medzi jednotlivými úrovňami existuje životne dôležité a hlboké prepojenie. Keď zomrieme, fyzické telo zostáva za nami - je odhodené. Zdá sa, akoby po smrti prebiehal proces, v ktorom sa odhodí emocionálne telo (druhá úroveň) a neskôr aj mentálne telo. Štvrté a piate telo prežívajú. Tento systém poznali všetky rané kultúry a opisovali ho rôznymi spôsobmi. Liečebný systém sa vyvinul z prekladu Pataňdžalího Joga sútry (predpokladá sa, že bola preložená pred viac ako 10 storočiami)..000 rokov).

Úroveň 1

Najnižšia alebo najhustejšia úroveň je fyzické telo. Nie je na najnižšej úrovni, pretože je najmenej hodnotná. Naopak, fyzické telo je základom, na ktorom spočíva všetko ostatné. Je to spojenie so zemou a zdrojmi fyzickej energie. Fyzické telo je totožné s tým, čo vidíme, cítime, počujeme, cítime a chutnáme. Končí na koži.

Úroveň 2

Druhou úrovňou je energetické telo alebo "elektrické telo". Nie je to len súhrn všetkých elektrických a magnetických udalostí spôsobených neuronálnou činnosťou nervového systému. Väčšina somatických a autonómnych nervov v tele sa pohybuje v pozdĺžnom smere tela a nervové napätie sa šíri ako elektrické pole pozdĺž týchto nervov. Polia spôsobené týmito silami sav priestorešíria kolmo na túto os. Každá bunka vyžaruje biofotóny: vysoko koherentné, polarizované a "stlačené" svetlo. Biofotonové pole okolo nášho tela vytvorené svetelnou emisiou reguluje väčšinu metabolických enzýmov v bunkách. Reguluje nervové prenosy, spúšťanie neurotransmiterov, detoxikáciu a mnohé ďalšie telesné funkcie.

Úroveň 3:

Ďalšia vyššia úroveň tela, ktorú nazývam aj "mentálne telo" alebo "mentálne pole", teoreticky siaha do nekonečných štvorcov (a dve vyššie úrovne siahajú ešte ďalej). Rozsah vyšších úrovní sú schopní pochopiť len matematici. Na stránke . Viera, presvedčenie, názory a myšlienky formujú a organizujú túto úroveň. Existuje individuálne a spoločné pole (spoločná realita). Rupert Sheldrake dal tejto úrovni názov "morfické pole". Všetci sme obklopení vlastným mentálnym poľom, ktoré je zasa spojené s poľom nášho ľudského druhu. Keď máme diagnostikovanú chorobu, diagnóza sa správa ako prekliatie: začneme myslieť, konať a cítiť, akoby sme boli jedným z ľudí, ktorí touto chorobou trpeli, ktorých rodiny a blízki určitým spôsobom trpeli, akoby sme boli tými, ktorí zomreli. V medicíne je to známe ako "nocebo" efekt. Je nesmierne dôležité oddeliť chorého pacienta od spoločnej psychickej oblasti jeho choroby. Psychické pole môže spôsobiť, že ochoriete, ale môže vás aj uzdraviť.

Úroveň 4:

Štvrtá úroveň je úrovňou nad mysľou a rečou. Je domovom zážitkov blízkych smrti, minulých životov, archetypov, duchovných posadnutostí, extatických stavov, karmy a prejavov nevyriešených transgeneračných rodinných problémov (= často skutočná príčina genetických ochorení).

Najvyššia úroveň, na ktorej môže prebiehať výmena medzi lekárom a pacientom, je štvrtá úroveň. Túto úroveň nazývam "snové telo alebo intuitívne telo".

Piata úroveň

Piata úroveň je úrovňou samoliečenia. Túto úroveň nazývam "myseľ - telo". Jediný vzťah, ktorý tu existuje, je vzťah medzi jednotlivcom a Bohom. Piata úroveň je časť Boha, ktorá nás preniká. Lekár, psychológ alebo guru, ktorý tvrdí, že dokáže pomôcť na piatej úrovni, je arogantný, zavádzajúci, nebezpečný a jednoducho nesprávny. Každý, kto túto úroveň skutočne zažil, prejavuje postoj hlbokého rešpektu a pochopenia, že sa to nedá vysvetliť slovami.

Liečenie:

Existujú zostupné vplyvy (traumy z problémov vyššej úrovne spôsobujú problémy na nižších úrovniach) a vzostupné vplyvy (opačne). Liečivé impulzy od terapeuta na vyššej úrovni môžu prenikať smerom nadol, ale nie naopak. Vitamín C (úroveň 1) nemôže zmeniť posttraumatický stresový syndróm (úroveň 3).

Ak lekár nemá nástroje pre vyššie úrovne, nebude úspešný u mnohých pacientov. Každá úroveň môže mať blokády, ktoré bránia liečivým impulzom z vyššej úrovne dostať sa do fyzického tela.
Každý jav, ktorý pozorujeme vo fyzickej sfére, sa zrejme súčasne vyskytuje aj na ostatných 4 úrovniach. Fyzické telo je v skutočnosti ako akási obrazovka, ktorá zviditeľňuje a robí zrozumiteľnými udalosti z vyšších úrovní.

Vo vyšších úrovniach však môžete mať aj problémy, ktoré ešte neprenikli do nižších úrovní. To je známe v akupunktúre, kde poruchy na druhej úrovni odhalí lekár skôr, ako sa objavia príznaky. V minulosti sa liečenie muselo uskutočniť buď na úrovni, na ktorej choroba vznikla, alebo na jednej z úrovní nad ňou.

Lekári čínskej medicíny boli platení len vtedy, ak fyzické telo pacienta zostalo zdravé. Museli objaviť a odstrániť poruchu na druhej úrovni skôr, ako sa mohla dostať na prvú úroveň!

Správne liečenie si vyžaduje súčasnú prácu na všetkých 5 úrovniach.

Príklad (založený na skutočnom prípade z mojej praxe):

. prvá úroveňPrvá úroveň, fyzické telo, je domovom ortomolekulárnej a konvenčnej medicíny. Povedzme, že mladý pacient má klinickú diagnózu "anorexia ner- vosa" (=anorexia nervosa). Vieme, že približne 85 % týchto pacientov má klinický nedostatok zinku. Preto by skutočná diagnóza na prvej úrovni bola "nedostatok zinku". Ak dostáva celý život doplnky stravy so zinkompravdepodobne zostane primerane zdravá.

Napriek tomu, keď sa pozrieme na ďalšiu úroveň. druhú úroveňenergetické telo, môžeme zistiť, že trpí skrytým malabsorpčným syndrómom (zhoršeným využívaním živín, poruchou trávenia) spôsobeným nadmernou aktivitou sympatického celiakálneho plexu (čo vedie k sťahovaniu vstrebávajúcich lymfatických a krvných ciev v črevách). Tento stav dobre reaguje na akupunktúru alebo nervovú terapiu. Pacient by začal opäť vstrebávať zinok z potravy a stal by sa zdravým bez doplnkov zinku. Druhá úroveň má organizujúci účinok na prvú úroveň.

Pozrime sa teraz na tretiu úroveň, mentálnu oblasťMladá žena môže mať nevyriešený konflikt s otcom, ktorý bol v jej detstve veľmi dominantný - prísny, trestajúci, kritický a možno násilný. Nevyriešená spomienka v jej limbickom systéme je príčinou stimulácie hypotalamu a vysielania sympatikových stresových informácií do centrálneho ganglia, ktoré je teraz v stave chronického vzrušenia. Identifikácia a riešenie tohto konfliktu pomocou cielených metód, ako je napr. aplikovaná psychokineziológia (PK), odstraňuje problémové centrum v limbickom systéme. Centrálny ganglion sa postupne ochladí a pacient začne opäť prijímať zinok - a stáva sa zdravým! Tretia úroveň má organizujúci účinok na druhú úroveň, a teda aj na prvú úroveň!

Bez príjmu potravy (prvá úroveň) a bez fungujúceho autonómneho nervového systému (druhá úroveň) by však pacient nemal energiu a funkčnú pamäť,

Symptóm je len špičkou ľadovca. Základné príčiny sú

  • - emocionálne konflikty

  • - toxický stres

  • - a infekcie

Model ľadovca

ktorý je potrebný na to, aby sme si spomenuli na minulosť, a tak liečebne pracovali na tretej úrovni. Preto je pre pacienta najlepšie pracovať na všetkých úrovniach súčasne - v tomto prípade napríklad užívať zinok počas prvého liečebného obdobia.

Prejdime teraz k štvrtej úrovni telo snov alebo intuitívne telo. Typická rodinná konštelácia u mladej ženy s anorexiou vyzerá takto: Otec, neviditeľný pre nikoho z okolia, vrátane detí v rodine, bol odmietnutý matkou a nenápadne vyhnaný z rodiny svojou manželkou. Pacientka je na druhej strane lojálna voči vyvrhnutému otcovi a "pevne verí", že ak ona zmizne, otec zostane. Anorexia je pre klienta spôsob, ako zmiznúť. Dominantné správanie otca bolo jeho spôsobom reakcie na odmietnutie manželky.

Túto situáciu možno vyliečiť napr. rodinnej konštelácie v ktorej dieťa otcovi povie: "Drahý otec! To, čo sa stalo medzi mamou a tebou, nie je moja vec. Som len tvoje dieťa. Vy ste dospelí. Verím, že veci s mamou zvládneš sám! Pozerajte sa na mňa láskavo, ak zostanem." A mame: "Drahá mama. Som len tvoje dieťa. Prosím, pozeraj sa na mňa láskavo, keď budem stáť pri otcovi. On je pre mňa ten správny a jediný otec."

Uzdravenie na tejto úrovni často vedie k okamžitému vymiznutiu súvisiacich nevyriešených konfliktov na tretej úrovni a v tomto prípade k vymiznutiu dysfunkcie centrálneho ganglia, a tým okamžite k lepšiemu prijímaniu zinku.

Čo sa týka piatej úrovni"duchovného tela"? Dobrým začiatkom by bolo, keby ošetrujúci lekár aj pacient po vyriešení fyzického problému boli vďační za uzdravenie. Pre klienta by vhodným záverom na piatej úrovni mohlo byť urobiť niečo "robiť niečo "dobré", modliť sa alebo meditovať alebo možno žiť vedomejšie.

Prečítajte si viac

Wochenreport von Dr. Christina Rahm - Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit

Týždenná správa Dr. Christiny Rahm - Udržateľnosť

Svet okolo nás je nádherná a zložitá sieť života, ktorá sa vyvíjala miliardy rokov. Napriek tomu je našou úlohou ako ľudí zabezpečiť, aby sme túto krehkú rovnováhu nenarušili. Udržateľnosť je dôlež...

Zobraziť viac
Wochenreport von Dr. Christina Rahm - psychische Störungen
psychische Störungen

Týždenná správa Dr. Christiny Rahm - duševné poruchy

Máj je mesiac, v ktorom sa venuje osobitná pozornosť duševnému zdraviu. To nám dáva príležitosť zvýšiť povedomie o rozšírenosti duševných porúch v našej spoločnosti a zamyslieť sa nad rôznymi príč...

Zobraziť viac