Preskočiť na obsah

Košík

Váš košík je prázdny

Článok: Otrava CNS toxínmi životného prostredia

Die Vergiftung des ZNS durch Umweltgifte

Otrava CNS toxínmi životného prostredia

Každé štvrté dieťa v Nemecku má neurologické poruchy (správanie, dyslexia, hyperaktivita atď.) už pri nástupe do školy (informácie: z nadváhy, apatie atď.)

V USA sa odhaduje, že každé desiate dieťa je ešte neurologicky a zdravotne úplne normálne (dôverná informácia, ktorú v máji 2006 zaslala vládna agentúra v Olympii (štát Washington) lekárom v súkromnej praxi)

V Nemecku je strata:

  • radosti zo života
  • výkonnosti pamäti
  • tvorivosti
  • sexuálnej potencie
  • kvality spánku

masívny nárast neurologických a psychiatrických ochorení, ktoré podľa našich vlastných štúdií priamo súvisia s dĺžkou a dávkou vystavenia EMP žiareniu

Podľa našich vlastných štúdií je 90 % týchto ochorení spôsobených synergickým účinkom vystavenia EMP žiareniu, otravy kovmi, kontaminácie parazitmi a kvasinkami a chronických infekcií (najmä boreliózy)

Úžasný poznatok z biológie: nie sme oddelení od nášho prostredia!

Fyzické, emocionálne, sociálne, mentálne a duchovné prostredie, v ktorom vyrastáme a v ktorom žijeme, má veľa spoločného s tým, ako sa cítime, premýšľame, interpretujeme udalosti okolo nás - a ako naše telo reaguje na okolie.

Sme v osmotickej rovnováhe v prostredí neustále sa zvyšujúcich toxických vplyvov. Od okolia nás oddeľuje niekoľko polopriepustných membrán: koža, pľúca, črevný epitel a sliznice.

Z dlhodobého hľadiska zodpovedá toxicita prostredia toxicite v našej matrici a bunkách.

Udržiavanie pozitívneho gradientu je výsledkom činnosti biliónov enzymatických čerpadiel v našich bunkách, ktoré pracujú 24 hodín denne a spotrebúvajú obrovské množstvo energie. Tá už nie je k dispozícii na iné procesy - napríklad na prechádzku, sex alebo prípravu jedla s priateľmi.

Tolerancia nášho systému voči všadeprítomným stresorom sa u každého jednotlivca líši a je podmienená množstvom predvídateľných faktorov: Genetika, epigenetika, životný štýl, politické, sociálne a rodinné prostredie, láska, financie, strava, cvičenie, toxické vplyvy, elektromagnetické prostredie, typ lekárskej starostlivosti, náhoda a osud, šťastie a smola.

Ústredná otázka v biologickej medicíne:

Aká je cesta, ktorou sa otravuje náš centrálny nervový systém (CNS)?


1. hematoencefalická bariéra až od 18. mesiaca. Predtým toxíny z krvi matky alebo materského mlieka bez námahy migrujú do CNS dieťaťa alebo plodu.

2. lebečné nervy: retrográdna migrácia endo- a ergotoxínov z periférie axonálne v lebečných nervoch do mozgu, pričom obchádzajú bariéru: ortuť zo zubov (polčas rozpadu: 32 rokov), tioether z čeľustnej kosti, toxín botulizmu, aflatoxín atď. z narušeného črevného mikrobiómu. Toxíny z prostredia (insekticídy, konzervačné látky na drevo, výfukové plyny z áut, vzduch v kabíne atď.) migrujú priamo do mozgu cez čuchový nerv.

3. elektrosmog paralyzuje detoxikačné enzýmy a celú vec potencuje. Titán a iné kovy v ústach majú funkciu antény a koncentrujú mikrovlny (mobilné telefóny) do CNS.

Čo potrebujeme vedieť, aby sme detoxikovali svoj mozog?

Mozog sa detoxikuje prostredníctvom žíl a vlastného lymfatického systému: lymfatického systému závislého od glie (glymfatického systému).

Žily, mozgovomiechový mok a lymfa prebiehajú v mozgu vedľa seba a sú v neustálej výmene

Lymfatická drenáž: cez lamina cribriformis spodiny lebky, odtiaľ do hltanovej mandle, potom do podnebnej mandle, potom do lymfatických ciev vedľa sternocleidomastoidného svalu, potom do veľkých žíl pod kľúčnou kosťou. Akékoľvek zjazvenie alebo zápalová zmena v tomto systéme vedie k nahromadeniu odpadových produktov metabolizmu a toxínov v mozgu.

Štúdie uverejnené v rokoch 2012 a 2013 ukázali, že mozog má v skutočnosti jedinečnú metódu odstraňovania toxického odpadu. Tento systém odstraňovania odpadu sa teraz nazýva "glymphaHc systém" a funguje podobne ako lymfaHc systém vášho tela, ktorý je zodpovedný za odstraňovanie bunkových odpadových produktov.

Zdroj: Klinghardtov inštitút - www.klinghardtinstitute.com

Prečítajte si viac

Wochenreport von Dr. Christina Rahm - psychische Störungen
psychische Störungen

Týždenná správa Dr. Christiny Rahm - duševné poruchy

Máj je mesiac, v ktorom sa venuje osobitná pozornosť duševnému zdraviu. To nám dáva príležitosť zvýšiť povedomie o rozšírenosti duševných porúch v našej spoločnosti a zamyslieť sa nad rôznymi príč...

Zobraziť viac
‼️Statement von Dr. Christina Rahm nach heftiger Kritik über ihren Auftritt beim WEF-Jahrestreffen Januar 2023 in Davos.
Dr. Rahm in Davos

‼️Vyjadrenie Dr. Christiny Rahmovej po ostrej kritike jej vystúpenia na výročnom zasadnutí WEF v januári 2023 v Davose.

Video Jej rozhovor pre Kongres o odvodení vakcín 2023 ešte ani nebol zverejnený, ale vlna rozhorčenia sa už zdvihla nad vedkyňou Dr. Christinou Rahmovou, ktorá sa venuje alternatívnemu výskumu vedľ...

Zobraziť viac