Preskočiť na obsah

Košík

Váš košík je prázdny

Článok: Dr. Dietrich Klinghardt - Ťažké kovy

Dr. Dietrich Klinghardt - Schwermetalle

Dr. Dietrich Klinghardt - Ťažké kovy

Dr. Dietrich Klinghardt (nar. 1950 v Berlíne) vyštudoval medicínu vo Freiburgu a od roku 1982 pracuje ako lekár v Seattli (USA). Zaujímal sa nielen o výskyt ochorenia, ale začal skúmať aj jeho príčinu. Rýchlo narazil na hranice konvenčnej medicíny, osvojil si rôzne alternatívne metódy a v priebehu rokov vyvinul vlastné formy diagnostiky a terapie (test autonómnej regulácie, psychokineziológia, terapie mentálnych polí), ktoré sa odvtedy stali súčasťou medicíny ako Klinghardtova metóda.

V roku 1996 Klinghardt založil INK - Inštitút pre neurobiológiu. Úlohou inštitútu je udržiavať a šíriť Klinghardtovo učenie v nemecky hovoriacich krajinách.

Čo sú ťažké kovy?

Ťažké kovy (SM) sa nazývajú ťažké kovy, pretože ich merná hmotnosť je ťažšia ako merná hmotnosť iných kovov, ľahkých kovov. Do tejto skupiny ťažkých kovov patria napr: ortuť, olovo, kadmium, nikel, zinok, meď. Ľahké kovy: patria sem hliník, titán a niektoré ďalšie. Niektoré kovy sa v nás vyskytujú prirodzene: napr. meď je prítomná v našich červených krvinkách a v mnohých enzýmoch. Selén je dôležitý kov, ktorý sa vyskytuje napríklad v štítnej žľaze a je potrebný, zinok v imunitnom systéme, horčík v bielych krvinkách a v mnohých enzýmoch atď. Všetky kovy, ktoré sa v nás prirodzene vyskytujú, sa zvyčajne označujú ako stopové prvky.

Všetky kovy, ktoré by sa v nás nemali nachádzať, ale sú v nás, sa však pre zjednodušenie často spájajú pod pojem ťažké kovy. Hoci hliník je ľahký kov, často sa z jazykových dôvodov zaraďuje medzi ťažké kovy, pretože má podobné toxické funkcie. A aby sme prešli celý zoznam, existuje niekoľko hraničných kovov, o ktorých stále nevieme, či sa v nás vyskytujú prirodzene, alebo sú v nás ako prejav otravy.

Kde sa otravujeme?

Ťažké kovy môžeme prijímať potravou. Takmer všetky ryby sú kontaminované ťažkými kovmi, pretože more sa stalo priemyselným odpadovým košom. Najmä ryby, ktoré sú trochu vyvinutejšie, ako napríklad mečiar, tuniak a žraloky.

Väčšie ryby jedia menšie ryby a menšie ryby jedia ešte menšie ryby a najmenšie ryby jedia tieto mäkkýše, ktoré sa preháňajú po morskom dne.

Ťažké kovy sa uvoľňujú do atmosféry najmä v priemysle pri spaľovaní a potom do našich potravín na poliach. Oxid titaničitý je bežnou konzervačnou látkou v liekoch. Ťažké kovy, ako napríklad kadmium, absorbujeme aj prostredníctvom výfukových plynov automobilov.

Napr. kadmium.

Mnohé lieky a vakcíny stále obsahujú ortuť.

Kovy sa môžu absorbovať aj cez pokožku, napr. ak máte artritídu, môžete na ruke nosiť medený prsteň. Meď sa vstrebáva cez kožu a môžete si vytvoriť dostatočne vysokú hladinu medi na zmiernenie niektorých foriem artritídy.

Vnútorný vzduch v našich domovoch je často značne znečistený škodlivinami, ako sú PCP, ťažké kovy, lindan, formaldehyd, azofarbivá, pesticídy a insekticídy. Výsledkom môžu byť alergie, dýchacie ťažkosti, pálenie očí, bolesti hlavy a nevysvetliteľná neustála únava, viacnásobná chemická citlivosť (MCS) a dokonca rakovina. Znečistenie vnútorného ovzdušia v domoch s novým interiérovým vybavením je často až 50-krát vyššie ako na rušných cestných križovatkách.

História amalgámu

Amalgám je starý 150 rokov a bol vynájdený vo Francúzsku. Prví lekári, ktorí prišli do Ameriky a priniesli so sebou amalgám, boli zatknutí ako šarlatáni. Amalgám bol zakázaný. Potom sa však tajne dostal do Ameriky a nastala amalgámová vojna, ako sa vtedy hovorilo. Boli ľudia, ktorí tvrdili, že amalgám je dobrý, a boli ľudia, ktorí tvrdili, že ľudia, ktorí mali amalgám nasadený, mali bolesti chrbta alebo boli na vozíčku, niektorí už zomreli a ľudia, ktorí amalgám nemali, boli stále zdraví. Ale tlak zo strany obyvateľstva bol vtedy taký veľký, pretože amalgám bol oveľa lacnejší ako zlato.

Inhalácia

Najnebezpečnejším zdrojom ťažkých kovov je inhalácia. Pri vdychovaní odparenej ortuti sa 82 % ortuti absorbuje a ukladá v nervovom systéme. Ak ortuť zjete, telo absorbuje len asi 7 %; zvyšok je tak pevne viazaný na zložky potravy a vylúči sa so stolicou.

Ak sa rozbije ortuťový teplomer alebo úsporná žiarivka, ortuťové výpary stačia na to, aby u detí spôsobili vážne poškodenia všetkého druhu.

Amalgám

Zubný amalgám je zmes pozostávajúca z 50 % tekutej ortuti a 50 % prášku medi, striebra, cínu, zinku a stôp iných ťažkých kovov (paládium). Tento materiál je veľmi cenovo výhodný a ľahko sa spracováva, čo je hlavným dôvodom širokého používania tohto materiálu zubných výplní. Ťažké kovy z výplní sa dostávajú do slín abráziou počas žuvania a kyslej alebo horúcej potravy, odkiaľ sa cez gastrointestinálny trakt dostávajú do krvného obehu.

Vypočítalo sa, že do 7 rokov sa polovica ortuti z výplne vyparí a 80 % jej zostáva v nervovom systéme. Plomba môže vážiť 500 - 1 000 mg = 1 g, čo nie je pre plombu nič neobvyklé, t. j. v plombe sa nachádza 500 mg ortuti. Je vypočítané, že smrteľná dávka je v prípade metylortuti menšia ako 1 mg. Prežijeme len vďaka tomu, že telo má čas na jej distribúciu.

Baktérie v ústach a črevách môžu ortuť zo zubných výplní premeniť na metylortuť, ktorá je 50-krát toxickejšia ako ostatná ortuť.

Ak sa priemernému pacientovi s ôsmimi amalgámovými výplňami v ústach dve hodiny po jedle zmeria hladina ortuti prístrojom, ktorý dokáže merať výpary ortuti, výsledok je často 100- až 200-násobne vyšší, ako je povolené v priemysle.

Ortuť (Hg)

Ortuť je zďaleka najtoxickejší ťažký kov a je 10-krát toxickejšia ako olovo a 3-krát toxickejšia ako arzén. Keďže počas života nahromadíme celý kokteil ťažkých kovov a iných chemických toxínov, dochádza k synergickému efektu, t. j. účinok jednotlivých látok sa mnohonásobne zosilňuje.

Olovo

V roku 1997 sa uskutočnila epidemiologická štúdia, v rámci ktorej sa skúmali kostry staré 4 - 5 storočí a kostry z posledných 10 rokov, kde sa zistilo, že obsah olova v našich kostiach je 500 až 1 000-krát vyšší ako pred 400 rokmi.

Vieme, čo spôsobuje otrava olovom. Má veľký vplyv na mozog, na duševný vývoj detí, najmä vývoj inteligencie je výrazne zabrzdený. V kostiach otrava olovom spôsobuje poruchu krvotvorby, čo môže viesť k leukémii, anémii, lymfómu a nádorom krvotvorného systému.

Ortuťový teplomer a úsporná lampa

Ak sa rozbije teplomer s obsahom Hg alebo úsporná lampa s obsahom Hg, ortuť sa uvoľňuje pri izbovej teplote a vyparuje sa. Výpary sú bez chuti, zápachu a neviditeľné.

Bolo zaznamenaných niekoľko úmrtí, keď deti čuchli k rozbitému ortuťovému teplomeru a ak ho vdýchli dostatočné množstvo, o krátky čas alebo dni neskôr utrpeli zlyhanie obličiek a zomreli.

Dôležité: Dobre vetrajte a vyhýbajte sa miestnosti.

Následky otravy ťažkými kovmi

Ortuť znefunkčňuje niektoré enzýmy vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za detoxikáciu.

Otrava ťažkými kovmi v našom tele vedie k chronickým infekciám vrátane plesní, baktérií, mykoplaziem a vírusov. Príznaky, ktoré má pacient, sú často vyvolané infekciami. A najväčšou chybou, ktorá sa v medicíne robí, je, keď sa infekcia lieči bez zmeny prostredia odstránením ťažkých kovov.

Medzitým konvenčná medicína potvrdila, že všetci máme nahromadené neurotoxíny. Neurotoxíny sú aj ťažké kovy, ktoré majú synergický (posilňujúci) účinok s inými toxínmi.

Uloženiny v tele

Existujú takzvané usadeniny ortuti, ktoré sa ukladajú v okolitom tkanive alebo v miestach spojivového tkaniva, ako sú kĺbové puzdrá, ramenné kĺby, čeľuste, kolenné kĺby a vlasy.

Fibromyalgia je ochorenie, ktoré postihuje najmä ženy. Tie sa sťažujú na bolesti celého tela v oblasti svalov, spojivového tkaniva a kostí s miernou depresiou a nespavosťou. Ortuť sa ukladá vo vrstve tkaniva obklopujúcej svaly. Doktor Klinghardt dokázal úplne vyliečiť všetkých pacientov s fibromyalgiou (viac ako 1000) v priebehu 4 mesiacov.

Zvýšený príjem toxínov zo životného prostredia

Ľudia vystavení ortuti čoraz viac absorbujú ďalšie environmentálne toxíny, pretože ortuť bráni bunke uzavrieť sa pred nimi a umožňuje, aby sa do bunky vstrebávalo viac ťažkých kovov, pesticídov a formaldehydu. V dôsledku toho sa u ľudí vystavených amalgámu môžu toxíny hromadiť 30- až 100-krát viac. Toxicita samotných látok sa zvyšuje až 2500-krát.

Citlivosť na elektrosmog

Ortuť a iné kovy pôsobia ako "antény", ktoré zvyšujú citlivosť na elektromagnetické žiarenie. V tejto súvislosti sa v stresovanej epifýze uvoľňuje menej melatonínu alebo sa narúša rytmus jeho uvoľňovania.

Tŕpnutie (Parkinsonova choroba)

Pri trasovej obrne sú zničené bunky substantia nigra (čiernej látky) v mozgu, ktoré produkujú neurotransmiter dopamín. To vedie k traseniu, strnulosti a nedostatku pohybu, ako aj k príznakom, ako je potenie, poruchy regulácie krvného tlaku a psychické zmeny.

Príčina: otrava, pesticídy, ťažké kovy, lieky

Ortuť v nervových bunkách

Na jednej strane je ťažké dostať ortuť z nervu von. Na druhej strane sa hovorí, že ak sú tieto trubice zničené, nerv sa už nemôže správne vyživovať, nemôže správne močiť a vyprázdňovať. Nervové bunky sú tiež živé organizmy, ktoré majú tieto funkcie a prechádzajú cez trubice, a ak sú zablokované, nič z nich nevychádza a nervové bunky sú otrávené vlastnými látkami.

To má za následok aj to, že všetky ostatné toxíny, ktoré sa do bunky dostanú, sa už nemôžu dostať von. Dioxín, formaldehyd a všetky pesticídy, insekticídy atď.

Štúdie o účinkoch ortuti

Pred mnohými rokmi sa na univerzite v Calgary v Kanade uskutočnila štúdia, v ktorej sa ovciam dávali ortuťové plomby (amalgám). Rádioaktívna ortuť bola vložená tak, aby sa ovce mohli neskôr umiestniť pred kameru, ktorá zisťuje rádioaktivitu. Mohli ste ich odfotografovať a zistiť, kde sa ortuť v ovciach nachádza.

V priebehu 24 hodín bola celá miecha impregnovaná, celý mozog bol plný ortuti vrátane nadobličiek a endokrinných žliaz, t. j. vaječníkov alebo semenníkov a črevnej steny.

Dnes však vieme, že ortuť z výplní sa dostáva do krvi a črevnej sliznice, odkiaľ sa premiestňuje do rôznych častí tela a zostáva tam veľmi šťastne do konca života pacienta. Ortuť je látka, ktorá sa nielen vstrebáva do nervového tkaniva, ale má aj deštruktívny účinok na nervové tkanivo. Ide o takzvané tubulínové molekuly.

Porucha funkcie obličiek

U oviec klesla filtračná kapacita obličiek o viac ako 55 % už po 60 dňoch. Keď sa vylučovacia funkcia obličiek zníži, kontaminácia ortuťou sa často nerozpozná.

Poškodenia a príznaky spôsobené ortuťou

Ortuť ľahko prechádza z plomb do nášho mozgu a iných orgánov a spôsobuje nasledujúce poškodenia:

 • - všetky neurologické poruchy akéhokoľvek druhu, ako je epilepsia, skleróza multiplex (SM), poruchy spánku, bolesti všetkého druhu, autizmus, demencia, Parkinsonova choroba, amyotrofická laterálna skleróza (ALS), migrény, fibromyalgia, dyslexia, koktavosť, dystónia, závraty, nespavosť
 • - Emócie: Depresia, záchvaty hnevu, plachosť, agresivita, podráždenosť
 • - Poruchy učenia (poruchy pamäti aj u mladých ľudí)
 • - Poruchy očí a uší, poruchy funkcie štítnej žľazy
 • - Poškodenie obličiek a pečene, zápal ďasien
 • - Ochorenia kostnej drene
 • - Leukémia, nádory
 • - náchylnosť na infekcie (črevné plesne, herpes vírusy ...)
 • - Autoimunitné ochorenia
 • - srdcová arytmia
 • - Elektrosenzitivita
 • - Zmyslové poruchy

Odolnosť voči antibiotikám

V konvenčnej medicíne je najväčším problémom odolnosť baktérií voči antibiotikám. Doteraz sa predpokladalo, že jediné, čo spôsobuje odolnosť baktérií voči antibiotikám, sú antibiotiká. Ak sa penicilín podáva dostatočne dlho, baktérie v organizme sa prispôsobia penicilínu a potom sú rezistentné. Baktérie majú obdivuhodnú schopnosť komunikovať. Keď sa baktérie v organizme stanú odolnými voči penicilínu, uvoľnia takzvané plazmidy. Sú to malé vezikuly, ktoré neobsahujú nič iné ako kúsok DNA alebo RNA, ktorý ostatným baktériám v prostredí hovorí, ako sa majú stať odolnými voči penicilínu, t. j. obsahuje takpovediac trik - malú vezikulu s trikom. Nielen to, ale pri každom našom výdychu sa do prostredia dostáva príval miliónov týchto plazmidov. Ostatné baktérie sa tento trik veľmi rýchlo naučia.

Ortuť a hormóny

Otrava ortuťou štyrikrát častejšie postihuje chlapcov, pretože testosterón výrazne zvyšuje účinok toxínov, zatiaľ čo estrogén pred nimi chráni. Ak je prítomná aj expozícia olovu, dochádza k synergickému efektu, pri ktorom sa účinok ortuti zvyšuje 100-násobne.

Neurologické poruchy

Klasickou chybou je, že u pacientov s neurologickými poruchami sa vykonávajú testy krvi, vlasov, moču a stolice a ťažké kovy sa nikde nenachádzajú. To vedie k záveru, že sa v tele nenachádzajú. Chorí pacienti majú napríklad vo vlasoch oveľa menej ortuti ako zdraví pacienti. Je to preto, že je stále zabudovaná v bunkách. Ortuť sa môže odbúrať len vtedy, ak sa z bunky prenesie do krvi a potom sa môže uložiť do zásob, kde spôsobuje menšie škody. Až po mobilizácii pomocou DMPS alebo koriandrovej byliny sú tieto krátko po nej merateľné v krvi a moči.

Hliník je spúšťacím faktorom Alzheimerovej choroby a demencie.

Používa sa na úpravu vody (síran hlinitý ako flokulant). Môže sa nachádzať v kozmetike, dezodorantoch, liekoch (napr. na pálenie záhy), očkovacích látkach (hydroxid hlinitý), hliníkových plechovkách, v prísadách do soli (kremičitan hlinitý)... Hliník sa ukladá v mozgu a blokuje niektoré enzymatické procesy.

Huby-Candida

Ťažké kovy sú viazané hubami a plesňové ochorenie je spôsob, ktorý organizmus našiel, ako viazať ťažké kovy v bunkovej stene húb bez toho, aby sa dostali do mozgu.

Ortuť počas tehotenstva

V kombinácii tehotenstva a dojčenia sa 60 % ortuti matky prenáša na prvorodené dieťa. Matka sa detoxikuje prostredníctvom dieťaťa. Ibaže by sa medzi pôrodmi umiestnilo niekoľko plomb a doplnil by sa zásobník ťažkých kovov. Ortuť prechádza placentou bez medzier.

Alergie u detí, neurodermatitídy sú veľmi často spôsobené ťažkými kovmi matky, ktoré prešli na dieťa. Astma u detí, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba sú typické ochorenia spôsobené ťažkými kovmi.

Zlato, platina, paládium a spol.

Zlaté výplne sa nevyrábajú len zo zlata, ale sú to zliatiny zlata, zvyčajne zmiešané s platinou, paládiom, meďou, striebrom a niklom. Priemerná zliatina zlata použitá na korunku obsahuje 8 - 12 rôznych kovov a 20 - 30 zvyškov, stôp iných kovov. Zlato nie je neškodné. Zlaté korunky a zlaté výplne uvoľňujú kovy oveľa pomalšie ako ortuťové výplne. Preto neexistujú žiadne väčšie problémy s toxicitou, ale existujú problémy s alergiami. Keď sa kovy vyplavia do tela, t. j. pomaly sa zotrú z výplne, prechádzajú slinami v ústach a potom do čreva a následne do krvi.

Tieto kovy potom priľnú na určité bunky v obličkách, pečeni a črevách. Akonáhle kov priľne k bunke, imunitný systém tela túto bunku rozpozná ako nepriateľa. Táto funkcia sa nazýva haptenová funkcia. Pripája sa k bunke v tele a táto bunka je tak vlastným imunitným systémom tela označená za nepriateľa.

Autoimunitné ochorenia

Hlavnou príčinou mnohých autoimunitných ochorení sú ťažké kovy vrátane

 • - lupus
 • - sklerodermia
 • - artritída
 • - všetky problémy so štítnou žľazou
 • - migréna
 • - ulcerózna kolitída
 • - Crohnova choroba
 • - cukrovka

Väčšinou ide o autoimunitné ochorenia súvisiace s kožou.

Implantáty

Implantáty sú zvyčajne vyrobené z titánu. Titán je pre mnohých ľudí alergizujúci materiál, t. j. príležitostne sa titánové implantáty tolerujú, ale zvyčajne majú dlhodobé následky, pričom ľudia sú čoraz viac alergickí. Po niekoľkých rokoch sa u nich vyvinú autoimunitné problémy, až nakoniec v dôsledku toho zomrú. V štatistikách sa za úspech pacienta považuje, ak zub (implantát) vydržal až do smrti.

Výnimkou sú keramické implantáty, ktoré sú oveľa lepšie a neobsahujú kov. Implantáty sa zvyčajne vkladajú na miesto, kde bol odstránený infikovaný zub. Infikovaný zub zanechal v kosti infekciu, ktorá sa stále dusí.

Všetky informácie v žiadnom prípade nenahrádzajú návštevu lekára alebo terapeuta.

Zistenia a odporúčania pochádzajú priamo od doktora Klinghardta a jeho dlhoročného výskumu a skúseností.

Všetky informácie sú bez záruky!

Literatúra

Rôzne prednášky Dr. Dietricha Klinghardta

http://www.power-for-life.com/Schwermetall-Ausleitung/schwermetall.html

http://www.rohkostwiki.de/wiki/Vortrag_von_Dr._med._Dietrich_Klinghardt_%C3%BCber_Schwermetalle

http://www.alternative-heilung.de/Schwermetallausleitung.htm

http://www.naturmed-net.de/biblio/vn/broschuere.aus.html#oben

Odkaz:

http://cinak.com/home.php?id=editions/zeitschrift (časopisy Dr. Klinghardta)

Prečítajte si viac

Dicke Luft - wie Feinstaub und Demenz zusammenhängen
Demenz

Hustý vzduch - ako súvisia pevné častice a demencia

So zvyšujúcim sa množstvom pevných častíc sa zvyšuje aj počet prípadov demencie v regióne. Nedávne štúdie ukazujú, ako sa častice môžu dostať z pľúc a nosa do mozgu a spôsobiť tam poškodenie. Môj p...

Zobraziť viac
Wie Darmentzündungen Depressionen verursachen
Darmgesundheit

Ako črevný zápal spôsobuje depresiu

Depresia je jednou z najčastejších príčin pracovnej neschopnosti na celom svete. Odhaduje sa, že touto chorobou trpí približne 322 miliónov ľudí na celom svete, čo predstavuje viac ako 4,4 % sveto...

Zobraziť viac