Preskočiť na obsah

Košík

Váš košík je prázdny

Vplyv toxínov na sexualitu, tehotenstvo, bábätká a deti

Toxíny v životnom prostredí sú stále prítomné, obklopujú nás čoraz intenzívnejšie a majú ničivé následky na naše zdravie. Škodlivé chemické látky vo vzduchu, ktorý dýchame, v pitnej vode, v potravinách, v našom životnom a pracovnom prostredí majú často vplyv aj na plodnosť a tehotenstvo. Dokonca aj nenarodené deti sú vystavené toxínom z tela matky a dojčatá ich absorbujú prostredníctvom materského mlieka. Kombinácia dedičných faktorov a nepriaznivých vplyvov prostredia často vyvoláva nevyliečiteľné, chronické ochorenia už v dojčenskom alebo školskom veku.


Týmto potenciálnym nebezpečenstvám môžete čeliť dôslednou detoxikáciou svojho organizmu a do značnej miery chrániť svoje deti pred škodlivými vplyvmi prostredia.


Sexuálne dysfunkcie spôsobené toxínmi životného prostredia

Zníženie libida, impotencia a neplodnosť - to môžu byť fatálne následky toxínov zo životného prostredia, ktoré znečisťujú naše telo.

Najmä ftaláty, ktoré sú prítomné ako zmäkčovadlá v plastoch, majú negatívny vplyv na sexuálnu túžbu muža. Čo je ešte horšie, môžu viesť až k impotencii a dokonca k neschopnosti otehotnieť. V dôsledku otravy ftalátmi sa často znižuje aj plodnosť žien. Škodlivé látky sa do tela dostávajú prostredníctvom plastových podlahových krytín a iných stavebných materiálov v interiéri. Ak sa dostanú z obalov potravín, kontaminujú potraviny v nich zabalené. Nakoniec jed prehltnete prostredníctvom kontaminovanej potraviny.

Ak sa škodlivé látky vylučujú cez pečeň a obličky, podporuje to podľa poznatkov tradičnej čínskej medicíny tok čchi, životnej energie. Tým sa posilňuje vitalita a telo a myseľ sa dostávajú do novej rovnováhy. Súčasťou čchi je sexuálna energia, ktorá prúdi telom, vytvára účinok proti starnutiu prostredníctvom hormonálnej kontroly a má psychologicky vyrovnávajúci účinok. Detoxikácia prostredníctvom vnútorných orgánov má teda posilňujúci účinok na organizmus ako celok. Odstránenie sexuálnych dysfunkcií a liečba klesajúcej plodnosti u mužov a žien sú nevyhnutnou súčasťou očisty organizmu od toxínov prostredia.

Toxíny z prostredia zaťažujú aj nenarodené deti

Placenta filtruje baktérie a vírusy z krvi matky, aby chránila nenarodené dieťa. Nie všetky látky, ktoré sú škodlivé pre embryo alebo plod, sú však blokované. Tak ako sa alkohol a nikotín dostávajú do krvného obehu dieťaťa bez prekážok, aj niektoré toxíny z prostredia, ako napríklad zvyšky zmäkčovadiel, kozmetiky a liekov, zrejme prechádzajú cez placentárnu bariéru.V štúdii uverejnenej v časopise Environmental Science & Technology americkí vedci zistili alarmujúco vysoký počet 109 priemyselných chemikálií v krvi novorodencov. Väčšina z nich pochádzala z plastifikátorov a takmer rovnaké množstvo z kozmetiky, liekov, čistiacich prostriedkov pre domácnosť a pesticídov. Krv a pupočníková krv novorodencov obsahovali aj polyfluórované alkylové zlúčeniny, ktoré sa hromadia v ľudskom tkanive.

Je alarmujúce uvedomiť si, že tieto toxíny zostávajú v organizme po celé generácie, ak ich matka odovzdá svojmu nenarodenému dieťaťu. Toxíny vrátane vysoko toxických ťažkých kovov, dioxínov, pesticídov a PCB z materského mlieka sa pridávajú k poškodeniam, ktorými novorodenec trpel už v maternici.

Predchádzanie včasným autoimunitným ochoreniam u dojčiat a školákov

Vyvážená strava bohatá na vlákninu a dostatok pohybu sú obzvlášť dôležité pre batoľatá a školákov, aby sa zabránilo vzniku chronických ochorení. To však samo o sebe nezabezpečuje komplexnú ochranu, pretože toxíny z prostredia sú tiež schopné spustiť autoimunitné reakcie. Ak imunitný systém vytvorí autoreaktívne bunky, ktoré napadnú organizmus, môže to viesť k autoimunitnej reakcii s hodnotou ochorenia.

Vplyvy prostredia v podobe infekčných patogénov, nezdravej stravy, stresu a toxínov z prostredia vo všeobecnosti prispievajú k vzniku tohto nevyliečiteľného chronického ochorenia. Deti sú rovnako ako dospelí vystavené škodlivinám z prostredia v mnohých oblastiach, napr:

 • V cestnej premávke
 • v blízkosti priemyselných závodov a spaľovní odpadov
 • prostredníctvom plastových výrobkov a hračiek s obsahom zmäkčovadiel
 • prostredníctvom výparov z oblečenia, nábytku a stavebných materiálovDeti sú na znečisťujúce látky oveľa citlivejšie ako dospelí, pretože ich organizmus ešte nie je úplne vyvinutý. Okrem toho konzumujú viac potravín v pomere k veľkosti svojho tela a vdychujú viac vzduchu ako dospelí. To, ako znečisťujúce látky zo životného prostredia podrobne pôsobia na organizmus dojčiat a detí a ako sa jednotlivé toxíny navzájom ovplyvňujú, ešte nebolo jednoznačne preskúmané, a preto sa nedá predvídať.Pri vzniku autoimunitných ochorení zohráva úlohu aj očkovanie. Toxické prísady do vakcín, ako sú ortuť a hliník, sú podozrivé zo spúšťania autoimunitných ochorení. Chronické ochorenie človeka zaťažuje a oslabuje na celý zvyšok života, preto je veľkou zodpovednosťou rodičov, aby deti čo najviac chránili pred jeho spúšťačmi.

Účinná detoxikácia organizmu

Jedy a toxíny sa do tela dostávajú rôznymi spôsobmi, najmä prostredníctvom:
 • Dedením
 • materským mliekom
 • Potravinami a nápojmi
 • balenie potravín
 • Vzduch na dýchanie
 • Tabakový dym
 • Oblečenie
 • Bižutéria
 • Kozmetika
 • Amalgámové výplne
 • Lieky a očkovanieV súčasnosti možno v tukovom tkanive, krvi a materskom mlieku zistiť viac ako 300 chemických látok. V priebehu rokov a desaťročí sa v tele hromadí skutočný koktail toxínov, ktorý spôsobuje ťažko predvídateľné poškodenie zdravia. Toxíny a toxické látky, ktoré sa nevylučujú, sa hromadia v tukovom tkanive a zvyšujú riziko obezity, ako aj rakoviny, respiračných ochorení, chronických chorôb, telesného a v extrémnych prípadoch aj mentálneho postihnutia. Ak sú deti vystavené nadmerne vysokým koncentráciám škodlivín, môže to viesť k smrti ešte rýchlejšie ako u dospelých.

Ak dospelí trpia stratou libida, impotenciou a znížením plodnosti v dôsledku toxínov v životnom prostredí, znižuje to kvalitu ich života. Nechcená bezdetnosť môže prerásť do vážnej životnej krízy.

Pravidelná vnútorná očista tela čisto bylinnými prostriedkami je pre organizmus veľkou úľavou. Je pravda, že telo sa do určitej miery detoxikuje prostredníctvom pečene a vylučovania toxínov cez obličky. Telo si však už nedokáže samo poradiť s vysokým množstvom toxínov okolo nás, a preto potrebuje cielenú podporu. Aktívna, preventívna detoxikácia organizmu zabraňuje vzniku závažných, niekedy až život ohrozujúcich ochorení a masívnemu zhoršeniu kvality života skôr, ako je neskoro.

Z droje :

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3540.pdf
https://medizin-transparent.at/phthalate-machen-weichmacher-unfruchtbar/
https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/innenraumarbeitsplaetze/chemische-einwirkungen/phthalate/index.jsp
https://fushiwellbeing.com/de/blogs/health/what-is-chi-energy-and-how-to-balance-your-chi
https://de.innerself.com/pers%C3%B6nlich/Beziehungen/Paare/Sexualit%C3%A4t/5265-Chi-und-sexuelle-Energie.html
https://www.24vita.de/praevention/university-california-san-francisco-forscher-studie-neugeborene-schwanger-schadstoffe-blut-90257839.html
https://kommunikation.uni-freiburg.de/pm/online-magazin/forschen-und-entdecken/bis-das-system-kippt
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/bibliothek/impfen/impfungen/autoimmunerkrankung-durch-impfung