Preskočiť na obsah

Košík

Váš košík je prázdny

Zdravotné riziká vo vašej domácnosti

Es gibt die unterschiedlichsten Quellen für verunreinigte Innenraumluft. Dazu gehört in erster Linie der Mensch. Denn Menschen verlieren Hautschuppen und Haare und geben Viren sowie Bakterien beim Atmen ab. Aber die Verunreinigungen können ebenso aus der Natur, von der Straße, aus Möbeln, aus Baumaterialien oder aus Textilien stammen. Aber auch Putzmittel, elektronische Geräte oder gar Lufterfrischer verunreinigen die Innenraumluft.

Die Liste der Verursacher ist fast unendlich. Denn sowohl chemische Mittel als auch die Natur tragen zu einer Schadstoffbelastung bei. Das Einatmen dieser Schadstoffe belastet den menschlichen Körper und kann ernsthafte Erkrankungen nach sich ziehen. So können dadurch Allergien entstehen.

Mnohí ľudia sú presvedčení, že v mestách všeobecne a najmä na frekventovaných cestách je zlý vzduch. Je to však omyl. Ľudia dýchajú zlý vzduch predovšetkým vo svojich domovoch, kanceláriách, školských budovách a iných vnútorných priestoroch. Vnútorný vzduch je znečistený jemným prachom, domácim prachom, peľom a inými znečisťujúcimi látkami.

Na rozdiel od vonkajšieho prostredia sa zlý vzduch v interiéri nemôže rozptýliť. Preto je často ešte škodlivejší pre zdravie ako vonkajší vzduch.

V tomto článku sa dozviete viac o zdravotných dôsledkoch zlej kvality ovzdušia a o tom, čo môžete urobiť v boji proti zdravotným rizikám
.

Zlá kvalita vzduchu v interiéri

Určite trávite veľkú časť svojho každodenného života v interiéri. Ľudia trávia v priemere približne 90
percent dňa v interiéri. Vzduch v interiéri však často nie je taký zdravý, pretože je vysoko koncentrovaný s peľom, prachom a znečisťujúcimi látkami, keďže znečistený vzduch sa nemôže dostatočne premiešať s čerstvým vzduchom. Platí to najmä v chladnom období.

Vo vzduchu sa nachádzajú plynné a tuhé znečisťujúce látky. Medzi plynné znečisťujúce látky patria prchavé organické zlúčeniny, ozón, formaldehyd a zápach. Medzi tuhé znečisťujúce látky patrí peľ, jemný prach, zvieracie chlpy, baktérie, vírusy, dym a spóry plesní.

Existuje mnoho rôznych zdrojov znečisteného vzduchu v interiéri. V prvom rade sem patria ľudia. Ľudia vypúšťajú chlpy a srst a pri dýchaní uvoľňujú vírusy a baktérie. Znečisťujúce látky však môžu pochádzať aj z prírody, z ulice, z nábytku, zo stavebných materiálov alebo z textílií. Čistiace prostriedky, elektronické zariadenia a dokonca aj osviežovače vzduchu tiež znečisťujú vzduch v interiéri.

Zoznam znečisťujúcich látok je takmer nekonečný. K znečisteniu totiž prispievajú chemické látky aj príroda. Vdychovanie týchto znečisťujúcich látok zaťažuje ľudský organizmus a môže viesť k vážnym ochoreniam. V dôsledku toho sa môžu vyvinúť alergie.

Znečistenie ovzdušia vo vnútorných priestoroch pevnými časticami

Je zrejmé, že na frekventovaných cestách je veľa jemných prachových častíc. Riziko pre zdravie obyvateľov, ktorí tam žijú, je vysoké. Preto sa diskutuje aj o limitných hodnotách. Vo vnútorných priestoroch je však znečistenie jemným prachom vysoké. Kvalita vzduchu v interiéri má preto zásadný význam pre zdravie. Merania Spolkového úradu pre životné prostredie ukázali, že v ovzduší bytov, domov, kancelárií a škôl je často ešte viac jemných prachových častíc ako v ovzduší na cestách.


Časť jemného prachu sa do interiéru dostáva zvonku. Znečistenie však spôsobujú aj prchavé organické zlúčeniny. Tie vznikajú z výparov farieb, lepidiel, čistiacich prostriedkov, textílií, matracov alebo čalúneného nábytku. V kombinácii s inými zložkami vzduchu vytvárajú jemné prachové častice, ktoré sú nebezpečné pre zdravie. Takéto
častice vo vzduchu sú alergény zo zvieracích chlpov a roztočov domáceho prachu, tabakový dym alebo zvyšky z otvoreného ohňa a sadze zo sviečok. Keď sa tieto jemné prachové častice dostanú do ľudského organizmu, nevyhnutne majú negatívny vplyv na
zdravie.

Aj malé množstvo jemného prachu môže spôsobiť značné poškodenie zdravia. Čím sú jemné prachové častice menšie, tým sú pre človeka nebezpečnejšie. Je to preto, že tieto jemné prachové častice sa môžu usadzovať hlboko v pľúcach a dostávať sa do krvného obehu. Zdravotné riziká, ktoré predstavuje jemný prach, by sa nemali podceňovať.

Jemný prach podporuje napríklad tieto ochorenia:


- ochorenia dýchacích ciest
- kardiovaskulárne ochorenia
- zápal
- cukrovka
- trombóza
- mozgová mŕtvica
- neurologické ochorenia

Problém s ovzduším v interiéri spočíva v tom, že vzduch v interiéri necirkuluje v takej miere. Nedochádza k zrieďovaciemu efektu ako pri vonkajšom vzduchu. To znamená, že jemné prachové častice zostávajú na mieste dlhšie, čo v konečnom dôsledku zvyšuje koncentráciu jemného prachu.

Zdravotné riziká spôsobené peľom a domácim prachom

Peľová sezóna na jar a v lete spôsobuje mnohým ľuďom zdravotné problémy. Peľ spôsobuje svrbenie, slzenie očí, upchatý nos, dýchacie problémy alebo záchvaty kýchania. Peľ je pre alergikov obzvlášť stresujúci.

Peľ sa automaticky dostáva do domu zvonku cez okná a dvere a cez oblečenie. Preto je na jar a v lete v interiéri vysoká koncentrácia peľu. Problémom je, že peľ sa dá len málokedy úplne odstrániť. Napriek tomu existujú rozumné opatrenia, ktoré sa dajú prijať na výrazné zníženie vystavenia peľu, a tým aj alergických reakcií.

Domáci prach je tiež úplne normálny. Produkuje sa vo všetkých miestnostiach, kde ľudia trávia čas. Viditeľný domáci prach je vo vašich štyroch stenách úplne normálny - aj keď vyzerá nevábne a škodí vášmu zdraviu. Domový prach obsahuje šupinky kože, vlasy, peľ, výkaly roztočov, minerály a zvyšky plastov.

Pri upratovaní je dôležité, aby sa domáci prach zbytočne nerozvíril. Vznikajú tak veľké zdravotné riziká, najmä pre alergikov. Cieľom musí byť vždy odstrániť pri upratovaní čo najviac častíc. Vlhkosť je v boji proti domácemu prachu mimoriadne dôležitá, aby nedochádzalo k jeho neustálemu víreniu. Pri vodnom vysávači sa 100 % vysávaného domáceho prachu spojí s vodou. Táto špinavá voda sa potom jednoducho zlikviduje.

Zdravotné riziká spôsobené pórmi plesní

Plesne tiež spôsobujú zlú kvalitu vzduchu v interiéri. Všetky opatrenia na čistenie vzduchu nakoniec nepomôžu, ak sa niekde v interiéri nepozorovane tvoria plesne. Vo väčšine prípadov sa plesne hľadajú až vtedy, keď sa už vyskytli zdravotné ťažkosti. Ale keď je už pleseň viditeľná ako čierne škvrny na stene, už dlho nepozorovane ovplyvňuje zdravie obyvateľov. Typickými príznakmi spôsobenými napadnutím plesňami sú bolesti hlavy, únava, prechladnutie alebo začervenanie očných slizníc. Plesne sa musia vždy odborne odstrániť. Správne vetranie môže zabrániť vzniku plesní znížením vlhkosti vzduchu. Platí to najmä pre novostavby.

Typické zdravotné dôsledky látok znečisťujúcich ovzdušie

Znečistenie ovzdušia vo vnútorných priestoroch je pre človeka sotva vnímateľné. Je to preto, že baktérie, peľ, jemný prach alebo prchavé organické zlúčeniny sú malé častice a plyny, ktoré sa vznášajú v miestnosti takmer nepozorovane.

Ľudia si však existenciu týchto znečisťujúcich látok všimnú prostredníctvom nepríjemných pocitov. Zdraví ľudia sa zvyčajne dokážu dobre vyrovnať s krátkodobým vystavením ovzdušiu v interiéri. Iná situácia je v prípade alergikov, malých detí, tehotných žien, starších ľudí alebo ľudí s astmou. Trvalé vystavenie znečisťujúcim látkam vo vnútornom ovzduší zosilňuje príznaky ochorení alebo ich dokonca vyvoláva. Z dlhodobého hľadiska zlé ovzdušie v interiéri dokonca spôsobuje ochorenia aj u predtým zdravých ľudí. Preto je také dôležité udržiavať a podporovať zdravú kvalitu ovzdušia.
Účinky látok znečisťujúcich ovzdušie na zdravie sa prirodzene líšia od človeka k človeku. Závisia aj od koncentrácie a trvania vystavenia znečisťujúcim látkam v ovzduší. Čím vyššia je koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší a čím dlhšie trvá vystavenie znečisťujúcim látkam, tým viac ťažkostí a poškodení ľudského organizmu vzniká.

Medzi mierne následky znečistenia ovzdušia patria najmä


- bolesti hlavy
- únava
- závraty
- červené oči a podráždenie očí
- svrbenie pokožky
- podráždenie pľúc
- alergia na domáci prach
- podráždenie slizníc
- problémy s krvným obehom

Keďže látky znečisťujúce ovzdušie sa dostávajú aj do krvného obehu, môžu poškodiť aj orgány a viesť k vážnym zdravotným rizikám. Medzi vážne následky vysokej a dlhodobej expozície látkam znečisťujúcim ovzdušie patrí najmä
:

- vysoký krvný tlak
- trombóza
- kardiovaskulárne ochorenia
- srdcový infarkt
- mozgová príhoda
- cukrovka
- ochorenia dýchacích ciest
- rakovina pľúc
- predčasný pôrod
- duševné choroby
- poškodenie nervového systému

Pravidelné čistenie vnútorného vzduchu ako základ

Samotné vetranie len zriedkakedy stačí na vyčistenie vzduchu v interiéri. Dôvodom je, že vetranie v skutočnosti vzduch nečistí. Dochádza totiž len k výmene vzduchu tým, že sa malá časť vzduchu v interiéri prenáša von. V závislosti od umiestnenia vlastných štyroch stien môže vetranie dokonca viesť k zvýšenému znečisteniu zo zvyškov výfukových plynov.

Správne a pravidelné vetranie je samozrejme dôležité na prívod čerstvého vzduchu a zníženie vlhkosti. Suchý vykurovací vzduch totiž môže viesť aj k fyzickým ťažkostiam, najmä počas vykurovacieho obdobia. Na druhej strane vysávanie zbytočne rozvíri množstvo častíc namiesto toho, aby ich odstránilo. Na čistenie vzduchu sú preto potrebné iné opatrenia.

Pravidelným používaním vodného vysávača môžete dlhodobo dosiahnuť lepšiu kvalitu vzduchu. Jemný prach, zvieracie chlpy, peľ alebo domáci prach sa totiž viažu s vodou a zbytočne sa nerozvíria. Na jeden proces vysávania odstránite oveľa väčšiu časť častíc ako pri bežnom vysávači a zároveň vyčistíte vzduch v miestnosti. Tým sa vytvára zdravá kvalita vzduchu v miestnostiach a vy môžete opäť voľne dýchať
.

Naše odporúčanie: Systém čistenia vzduchu a miestnosti od spoločnosti Hyla - pre lepšiu kvalitu vzduchu a život

Systém čistenia vzduchu a miestnosti môže byť zdraviu prospešný nielen pre alergikov, ľudí s pľúcnymi ochoreniami alebo astmou, deti, starších ľudí alebo tehotné ženy. Pravidelné používanie zlepšuje kvalitu vzduchu tým, že preukázateľne znižuje podiel domáceho prachu o 80 % a vytvára zdravšie životné prostredie. Záťaž dýchacích ciest a typické príznaky alergií sa vo všeobecnosti výrazne znižujú. Výsledkom je lepší spánok, lepšia výkonnosť a aktívnejší život. Keď môžete opäť správne dýchať, zvyšuje sa vaša celková pohoda.

Záver: Systém na čistenie vzduchu a miestností od spoločnosti Hyla je mimoriadne všestranný a je oveľa viac ako len "smradľavý" bežný vysávač. V našich očiach je to zázračná zbraň proti takmer všetkým škodlivinám v domácnosti, pretože ich viaže vo vode. Takmer 100 % škodlivých častíc vo vzduchu sa preukázateľne odstráni.

To však nie je všetko. Hylu môžete použiť aj na ochladenie teploty v miestnosti, zvýšenie vlhkosti v miestnosti, vytvorenie stimulujúcej klímy alebo dezinfekciu vzduchu v interiéri. To všetko váš súčasný vysávač určite nedokáže, však?

S vysávačom Hyla môžete intenzívne čistiť aj čalúnený nábytok, koberce a matrace. Elektrická kefa totiž odstraňuje škodlivé nečistoty, ktoré sa nahromadili hlboko v nábytku a trvalo zhoršujú kvalitu vzduchu. Vďaka špeciálnemu nadstavcu je tento vysokokvalitný spotrebič vhodný dokonca aj na čistenie okien. Možno vás zaujíma, čo všetko vysávač Hyla vlastne nedokáže.

Napríklad vysávanie a mokré vysávanie zároveň. Aj to je pre Hylu jednoduchý úkon, rovnako ako čistenie odtoku pomocou nástavca.

Páči sa nám najmä kvalitné spracovanie a mimoriadne dlhá životnosť. Vďaka tomu, že je bezúdržbový a samočistiaci, môžete vysávač Hyla efektívne a predovšetkým úsporne používať na zlepšenie kvality vzduchu vo vlastných štyroch stenách. Pri životnosti 20 rokov vás zdravé bývanie stojí len približne 0,35 eura na deň.

Ak sa chcete dozvedieť viac o systéme čistenia vzduchu a miestností Hyla, kontaktujte nás. Poskytneme vám komplexné a individuálne poradenstvo.

Odkazy